Åpningstider

Friskis&Svettis Hamar har per i dag ingen egne treningslokaler. Treningssteder og -tider finner du under "program" og "timeplan". Se "kontakt" for informasjon om hvordan du kan kontakte foreningen.

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #81